Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

Publisert: 14.05.2020 12:50:00

Du har rett til å få erstatning hvis dine husdyr er skadet eller drept av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendes til Fylkesmannen.

Beskrivelse

Etter naturmangfoldsloven vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadet av rovvilt. Døde eller skadede dyr skal undersøkes av Statens naturoppsyn. I de tilfeller hvor dyr er forsvunnet på beite og en ikke kan finne kadaveret for å fastslå dødsårsaken, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen mener at det er svært sannsynlig at tapet skyldes rovvilt.

Med husdyr menes bl.a. sau, geit, storfe
Med rovvilt menes gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

Rovdyrerstatning

​Foto: Rein-Arne Golf, Statens naturoppsyn

Målgruppe

Husdyreiere

Søknadsveiledning

Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), se lenke under.

Søknadsfrist

Skjemaet må være fylt ut og sendt innen 1. november i tapsåret. Det kan imidlertid være situasjoner som gjør det vanskelig å overholde fristen. Søknader som kommer inn etter fristen, blir avvist dersom du ikke på forhånd har avtalt noe annet med Fylkesmannen.

Lovpraksis

Se naturmangfoldloven § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Ansvarlig enhet
Sist oppdatert: 14.05.2020 12:57:41