Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Ergoterapi

Publisert: 25.02.2013 18:54:58

​Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere. Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Beskrivelse

Ergoterapeuten er mer opptatt av løsninger enn av problemet og leter etter ressurser. Derfor starter ergoterapeuten med å spørre: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt – og hvordan du vil delta?

Ergoterapeuter kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter støtter personens mestring med motivasjon og trening av konkrete aktiviteter.

Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter og bidrar til inkluderende omgivelser. Sammen med deg finner de løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Ergoterapeuten i Trysil kommune holder til i 1. etasje på sykehjemmet, ned korridoren til venstre og andre dør inn til høyre. Ergoterapeuten er også hørsel- og synskontakt i kommunen og hjelper til med å tilrettelegge for hørsel og syn i hverdagen.

Arbeidsområder

  • Rehabilitering/habilitering/hverdagsmestring
  • Hjelpemiddelformidling
  • Syns- og hørselkontakt
  • Veiledning og trening i arbeidsteknikker
  • Veiledning og trening i hverdagsferdigheter
  • Tilrettelegging av hjemmesituasjonen
  • Veiledning i boligsaker – ofte i samarbeid med Husbanken og NAV hjelpemiddelsentral

Behandlingstid

Vi behandler henvendelser og hjelpemiddelsøknader fortløpende. Trysil kommune får tilkjørt hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral hver onsdag. Da har vi også tilgang på en vaktmestrer som er behjelpelig med utkjøring, reparasjoner og andre henvendelser.

Ergoterapi
Målgruppe

​Alle med nedsatt funksjonsnivå og som ønsker hjelp i hverdagen, uavhengig av alder og livsfase. Tilbudet er uavhengig om du bor hjemme eller på institusjon.

Kriterier

​Har du noe du sliter med i hverdagen og ønsker råd og veiledning – ta kontakt med oss, vi har muligens en løsning. 

Pris

Tjenesten er gratis.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Lovpraksis

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 26.09.2018 07:46:28