Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Publisert: 16.03.2019 12:45:00

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den.

Beskrivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

eiendomsskatt%20ettergivelse
Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknadsveiledning

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Søknadsbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse eller ettergivelse skal fattes av formannskapet.

Klagemulighet

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Lovpraksis

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 28. Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Relasjonslenker
Sist oppdatert: 16.03.2019 12:48:57