Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Den kulturelle skolesekken

Publisert: 14.05.2020 11:55:00

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal gi alle skoleelever mulighet til å oppleve kunst og kultur av alle slag.

Beskrivelse

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

Den%20kulturelle%20skolesekken

Jon Storfjord og Roar Vingelsgaard formidler krigshistorie fra Kongeparken i Nybergsund.
Foto: Hans Peter Bovollen, Trysil kommune

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

Samarbeidspartnere

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger de overordnede føringene. Tiltaket finansieres i hovedsak av spillemidler. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjoner. Midler til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunen.
 

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 14.05.2020 14:36:03