Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Publisert: 21.02.2020 10:50:00

​Dagopphold på Østhagen har en forebyggende, aktiviserende og avlastende funksjon. Tilbudet er beregnet på hjemmeboende med demens som ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud i kommunen.

Beskrivelse
Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning?
Dagtilbud%20-%20aktivitetstilbud

​​​

Målgruppe

​Personer med demens som bor hjemme.

Pris

​Brukerne betaler dagpris i henhold til satsene kommunestyret har vedtatt.

icpdfEgenbetalingssatser for pleie- og omsorgstjenester

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 21.02.2020 10:52:29