Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens

Publisert: 28.04.2020 13:45:00
Er du pårørende til en med demens som bor hjemme, kan du søke kommunen om dagaktivitetstilbud.
Beskrivelse

Tilbudet om dagaktiviteter for hjemmeboende med demens er tilpasset behovet og mestringsnivået til brukeren, og skal gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Samtidig vil du som pårørende få nødvendig avlastning.

Eksempler på aktiviteter som vi kan tilby er:

  • gå- eller sykkelturer
  • trening, dans, sang og musikk
  • lese- og poesigrupper
  • kulturopplevelser
  • håndverk
  • friluftsopplevelser.
Østhagen fra nord

​Trysil kommunes dagsenter for hjemmeboende med demens er på Østhagen i Lundevegen 12.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Målgruppe

1. Personer med demens som bor hjemme.
2. Personer med demens som har korttidsopphold på institusjon.
3. Pårørende til personer med demens som enten bor hjemme eller har korttidsopphold.

Pris

Kommunen kan ta en egenandel for tjenesten.

Dersom tilbudet om dagaktivitet er ment for å avlaste deg som er pårørende, er tjenesten gratis.

Søknadsveiledning

Du må sende en søknad til kommunen. Kommunen fatter deretter et vedtak basert på en individuell vurdering av brukerens behov og ønsker.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet
Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 7 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 14.05.2020 14:41:34