Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Publisert: 05.02.2013 09:38:58

Hvis du eier en landbrukseiendom og planlegger utvikling kan du søke om tilskudd til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

Beskrivelse

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Investeringer i frukt- og bærdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Investeringer i gjødsellager

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Bygdeutviklingsmidler
Målgruppe

Du er eier av en landbrukseiendom eller et landbruksforetak.

Kriterier

Søknadsskjema

Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge

Søknadsvedlegg

Søknadsbehandling

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Utførende enhet
Sist oppdatert: 06.01.2020 22:20:39