Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Publisert: 28.04.2020 13:30:00

Hvis du eier en landbrukseiendom og planlegger utvikling kan du søke om tilskudd til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

Beskrivelse

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Investeringer i frukt- og bærdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Investeringer i gjødsellager

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Bygdeutviklingsmidler
Målgruppe

Du er eier av en landbrukseiendom eller et landbruksforetak.

Søknadsveiledning

Kommunen kan gi veiledning til hvordan å fylle ut søknaden. Det er også kommunen som vurderer prosjektrapporten og ferdigstilling av prosjektet.

Når du søker er du pliktig til å gi all informasjon som kommunen eller Innovasjon Norge trenger, samt bokføring, korrespondanse og opptegnelser som angår tilskuddet.

Søknadsskjema

Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Utførende enhet
Sist oppdatert: 08.05.2020 21:10:33