Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Tilskudd til tilpasning av bolig

Publisert: 12.05.2020 13:10:00

Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du søke om tilskudd til små eller store ombygginger og tilpasninger av boligen din. Kommunen kan hjelpe deg med mulighetene som finnes for å finansiere tilpasning av boligen din.

Beskrivelse

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.
Du kan for eksempel trenge å tilpasse inngangen slik at den passer for rullestol, eller du trenger å bygge om større deler av boligen din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til de muligheter som passer for deg.

Boligtilskudd%20tilpasning
Målgruppe
  • Personer med funksjonsnedsettelse.
  • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.
Kriterier

Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til tilpasning av bolig.

Samarbeidspartnere

Husbanken

Søknadsveiledning


Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Søknadsvedlegg

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Lovpraksis

Se spesielt § 15 i bostøtteloven.

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Relasjonslenker
Sist oppdatert: 12.05.2020 15:43:54