Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Bilstønad

Publisert: 05.02.2013 09:38:37

Dersom du ikke kan benytte offentlige transportmidler pga. varig funksjonsnedsettelse eller som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

I tillegg må du ha et behov for bil for å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra denne lenken: Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget.

Beskrivelse

Dersom du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon
Bil%20tilskudd

​​​

Målgruppe

Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

Kriterier

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Samarbeidspartnere

Nav

Søknadsveiledning

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra lenken under.

Søknadsvedlegg

Vedleggene går fram av søknadsskjemaet.

Søknadsmottaker

Nav-kontoret

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget. Du må fylle ut klageskjema, se lenka over.

Lovpraksis

Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 2 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

Sist oppdatert: 07.09.2017 13:49:10