Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Hverdagsrehabilitering

Publisert: 02.10.2017 10:20:33

​Hverdagsrehabilitering er et tilbud om forebygging og rehabilitering for hjemmeboende.

Beskrivelse
​Hverdagsrehabilitering er et tilbud om forebygging og rehabilitering for hjemmeboende.
Tegning av eldre kvinne og piler som peker oppover


Målgruppe

​Hjemmeboende med potensial for å få et bedre funksjonsnivå.

Kriterier

​Disse kan få tjenesten:

  • Søkere i alle aldre som risikerer eller har funksjonsnedsettelse i minst en aktivitet i hverdagen.
  • Søkere som er motiverte og forstår instrukser.
  • Søkere som har samtykkekompetanse.
  • Søkere som bor hjemme.
  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller døgnrehabilitering med behov for oppfølging hjemme.

Disse kan ikke få tjenesten:

  • Søkere som er vurdert til å ha behov for langtidsopphold på sykehjem.
  • Søkere uten rehabiliteringspotensial, for eksempel terminalt syke, personer med demens og langtkommende degenerative sykdommer.
  • Søkere som er vurdert til å ha behov for døgnrehabilitering på institusjon.
Pris

​Tjenesten er gratis.

Søknadsmottaker
Klagemulighet

​Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Sist oppdatert: 22.08.2018 12:49:02
Ansvarlig enhet
Utførende enhet