Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Bofellesskap med heldøgns bemanning

Publisert: 02.10.2017 11:49:55

Trysil kommune har 11 leiligheter med heldøgns bemanning på Østhagen i Lundevegen 12.

Beskrivelse

Dette er omsorgsboliger som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.

Bofellesskapet på Østhagen


Søknadsmottaker
Klagemulighet

​Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

​Tjenesten er ikke lovpålagt.

Sist oppdatert: 02.10.2017 14:27:43
Ansvarlig enhet
Utførende enhet