Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket første halvår 2023, er 30. juni.

Meld inn målerstanden digitalt her

Kulturkalender

Søknadsfrist for momskompensasjon til lag og foreninger

De som skal søke gjennom sentralledd, må sjekke søknadsfristen hos det, det er tidligere enn 1. september.

Dato
1. september 2022
Tid
0:00 - 23:59
Sted
På lottstift.no

Klikk på bildet for mer informasjon.

Tegning av fotballkeeperLenken på bildet tar deg til mer informasjon og søknadsskjema

 

Til toppen