Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Selvbetjening

Selvbetjening

 Skjemautlisting

 
Aktivitetsskolen – søknad om plass
Arrangementstilskudd / underskuddsgaranti - søknadsskjema
Barnehage - dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogiske ledere/styrer
Barnehage - søknad om plass
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass - søknadsskjema
Boligtilskudd - søknadsskjema
Bostøtte - søknadsskjema
Byggesaksskjemaer
Filmframvisning - konsesjon - søknadsskjema
Forhåndskonferanse - bestillingsskjema
Fyrverkeri - (pyroteknisk vare) - tillatelse til handel - søknadsskjema
Godkjenning av lokaler (frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking) - meldingsskjema / søknadsskjema
Gravetillatelse - søknadsskjema
Grunnskole - fritak fra religionsundervisning - meldingsskjema
Grunnskole - innskriving 1. trinn - skjema
Grunnskole - permisjon fra undervisning - søknadsskjema
Helse- og omsorgstjenester
Henvendelse til kommunen - generelt - skjema
Hjelpeverge - søknadsskjema
Høringssvar ved offentlig ettersyn - skjema
Idrettsfondet
Individuell plan og/eller koordinator - melding om behov
Klage på enkeltvedtak
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknadsskjema
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæringsskjema
Kulturformål - tilskudd - søknadsskjema
Kulturskole - søknad om plass
Lag og foreninger - registreringsskjema
Landbruksfondet - søknadsskjema bygninger (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema bygninger (word)
Landbruksfondet - søknadsskjema grøfting (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema grøfting (word)
Landbruksfondet - søknadsskjema nydyrking (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema nydyrking (word)
Ledig stilling - søknadsskjema
Ledsagerbevis - søknadsskjema
Leie av lokaler og anlegg - sesong - søknadsskjema
Leie av lokaler og anlegg til arrangement - søknadsskjema
Logoped - henvisningsskjema
Læreplass - påmelding
Meddommer/lagrettemedlem - kandidat til verv
Melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Melding til 110-sentralen om overnatting i samfunnshus, skoler, barnehager mm (pdf)
Melding til 110-sentralen om overnatting i samfunnshus, skoler, barnehager mm (word)
Motorferdsel i utmark - søknadsskjema
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknadsskjema
PP-tjenesten - henvisningsskjema
Påmelding læreplass
Påmeldingsskjema
Salgsbevilling - alkoholholdig drikk gruppe 1 - søknadsskjema
Sanitærabonnement - søknadsskjema / melding om endring
Serveringsbevilling - søknadsskjema
SFO-plass - skolefritidsordning - søknadsskjema
Skatt og avgift - nedsettelse eller ettergivelse av rimelighetshensyn - søknadsskjema
Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknadsskjema
Skjenkebevilling - utvidelse av skjenketid eller -sted - søknadsskjema
Skjenkebevilling - åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Spillemidler - forhåndsgodkjenning for bruk - søknadsskjema
Spørretimen - spørsmål til kommunestyret - skjema
Støttekontakt / fritidskontakt - registrering
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknadsskjema
Utslippstillatelse avløpsvann - søknadsskjema (pdf)
Utslippstillatelse avløpsvann - søknadsskjema (word)
Sist oppdatert: 30.03.2016 20:43:47
Dele innhold