Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Selvbetjening

Selvbetjening

 Skjemautlisting

 
Aktivitetsskolen – søknad om plass
Arrangementstilskudd / underskuddsgaranti - søknadsskjema
Barnehage - dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogiske ledere/styrer
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass - søknadsskjema
Boligtilskudd - søknadsskjema
Bostøtte - søknadsskjema
Filmframvisning - konsesjon - søknadsskjema
Forhåndskonferanse - bestillingsskjema
Fyrverkeri - (pyroteknisk vare) - tillatelse til handel - søknadsskjema
Godkjenning av lokaler (frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking) - meldingsskjema / søknadsskjema
Gravetillatelse - søknadsskjema
Grunnskole - fritak fra religionsundervisning - meldingsskjema
Grunnskole - innskriving 1. trinn - skjema
Grunnskole - permisjon fra undervisning - søknadsskjema
Helse- og omsorgstjenester
Henvendelse til kommunen - generelt - skjema
Hjelpeverge - søknadsskjema
Høringssvar ved offentlig ettersyn - skjema
Idrettsfondet
Klage på enkeltvedtak
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknadsskjema
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæringsskjema
Kulturformål - tilskudd - søknadsskjema
Kulturskole - søknad om plass
Lag og foreninger - registreringsskjema
Ledig stilling - søknadsskjema
Ledsagerbevis - søknadsskjema
Leie av lokaler og anlegg - sesong - søknadsskjema
Leie av lokaler og anlegg til arrangement - søknadsskjema
Læreplass - påmelding
Meddommer/lagrettemedlem - kandidat til verv
Melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Motorferdsel i utmark - søknadsskjema
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknadsskjema
Påmelding læreplass
Påmeldingsskjema
Påmeldingsskjema - Trysiliaden
Salgsbevilling - alkoholholdig drikk gruppe 1 - søknadsskjema
Sanitærabonnement - søknadsskjema / melding om endring
Serveringsbevilling - søknadsskjema
SFO - plass - innmelding - oppsigelse - endring - skjema (elektronisk)
Skatt og avgift - nedsettelse eller ettergivelse av rimelighetshensyn - søknadsskjema
Skjenkebevilling - søknadsskjema
Skjenkebevilling - utvidelse av skjenketid eller -sted - søknadsskjema
Skjenkebevilling enkeltanledning (leilighetsvis og ambulerende) - søknadsskjema
Spillemidler - forhåndsgodkjenning for bruk - søknadsskjema
Spørretimen - spørsmål til kommunestyret - skjema
Støttekontakt / fritidskontakt - registrering
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknadsskjema
Trysiliaden - påmeldingsskjema
Sist oppdatert: 30.03.2016 20:43:47
Dele innhold