Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Sykepleiere og vernepleiere på Trysil sykehjem - søknadsfrist 21. april

Publisert: 29.03.2017 15:05:00

På Trysil sykehjem trenger vi flere sykepleiere og vernepleiere i hele, faste stillinger.

Er du glad i eldre mennesker, faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av livshistorier og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre pasienter?

Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere/vernepleiere i et miljø med fokus på utvikling. Er du den vi leter etter?

 Stilling Sykepleiere og vernepleiere på Trysil sykehjem
Stillingstype/-prosent Faste 60-100 %
Søknadsfrist 21. april (2. gangs utlysning)
Stillingens ansvarsområde

Yte sykepleie, medisinsk behandling og pleie og omsorg til pasienter, herunder:

 • Tilrettelegge for medvirkning fra pasienter ved utforming, valg og gjennomføring av tjenester/tiltak
 • Observere, samle inn, vurdere å forvalte informasjon om pasientens behov når det gjelder sykdom og funksjon
 • Påse at det etableres hensiktsmessige tiltaksplaner for den enkelte pasient som bidrar til målrettet behandling 
 • Iverksette og følge opp tiltak i komplekse pasientsituasjoner
 • Bidra til at behandlingsendringer følges opp og at ny kunnskap anvendes slik at pasienten gis tilpasset helsehjelp
 • Bidra til at tjenester som gis fra ulike aktører virker sammen til pasientens beste
 • Bidra til opplæring og veiledning av medarbeidere innen fagområde for å fremme utvikling, refleksjon og læring
 • Instruksjonsmyndighet når det gjelder fag, ressursutnyttelse, prioritering og fordeling av daglige arbeidsoppgaver 
 • Bidra til kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenestene ved å evaluere praksis, påpeke svikt, gjøre bruk av erfaringer og ta i bruk ny kunnskap
 • Være pådriver for et godt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier 
 • Spesialutdanning i geriatri, demensomsorg og psykisk helse vektlegges
 • For stillingen i korttids- og rehabiliteringsavdelingen, KAD, vektlegges videreutdanning/erfaring innen akuttmedisin
​Vi ønsker deg som
 • ​Har interesse for pasientgruppen
 • Er personlig egnet
 • Innehar faglige ferdigheter for sin profesjon, kommuniserer selvstendig og reflekterer om faglige problemstillinger 
 • Har god samhandlingskompetanse og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Har evne til kritisk tenkning, refleksjon og selvstendighet i beslutningsprosesser
 • Har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
Vi kan tilby
 • meningsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • god pensjonsordning
Om tjenestestedet ​Trysil sykehjem er et moderne og nyrenovert sykehjem med to somatiske langtidsavdelinger og en egen avdeling for demensomsorg.

Sykehjemmet har korttidsavdeling med høy tverrfaglighet. Avdelingen har ansvar for palliasjonstilbud i sykehjemmet og kommunalt øyeblikkelig døgntilbud.

Vi tilbyr et tverrfaglig miljø hvor du som sykepleier vil arbeide med helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeut, leger, aktivitør, frivillige og spesialisthelsetjenesten.

Vi har internundervisning, vi tilrettelegger for eksterne kurs og vi deltar i ulike utviklingsprosjekter.

Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå mulighet til å være med!
Andre opplysninger
Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.
 
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktpersoner

​Helsesjef Jon Arne Bye, tlf 47 45 92 88, jab@trysil.kommune.no

Avdelingsleder 3. avdeling Siv B. Stengrundet, tlf 40 02 08 21, scb@trysil.kommune.no

Avdelingsleder 5. avdeling Ida Nymoen, tlf 40 42 78 12, iky@trysil.kommune.no.

Søknad
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Det gjelder også interne søkere. Ufullstendige søknader vurderes ikke.

Søkere fra land utenfor EU/EØS området må legge ved dokumentasjon på arbeidstillatelse for å kunne ansettes.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf 62 45 77 00 mandag-fredag kl 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
 
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
 
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere.

Kommunen vår er organisert slik:

 • Rådmannsnivå med en rådmann og tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse, omsorg og sosial, Oppvekst og kultur, Forvaltning og teknisk drift
 • Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi og ikt, lønn og personal, informasjon
 • Næringsavdeling med næringssjef
Om Trysil
​Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum.
 
Vi er cirka 6 550 innbyggere.
 
Vi har seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale barneskoler, to private barneskoler og en ungdomsskole, kulturskole og videregående skole.
 
Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.
 
Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.
 
Velkommen til Trysil!
 
 
Sist oppdatert: 22.04.2017 00:52:59
Dele innhold