Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Ledige stillinger

Lærer - søknadsfrist 25. april

Fire lærerstillinger ved grunnskolen i Trysil er ledig med tiltredelse 1. august.

Vi har fra skolestart 2017/2018 fire ledige lærerstillinger ved to av våre barneskoler.

Faste stillinger:

 • Innbygda skole - 100 % fast
 • Vestre Trysil skole - 100 % fast

Vikariater:

 • Innbygda skole - to vikariater på inntil 100% hver

Søkere vil bli vurdert opp mot eventuelle andre behov som måtte oppstå frem mot skolestart, inkludert våre andre skoler.

Søkere til flere stillinger bes om å prioritere sine ønsker i søknaden.

Trysil kommune vil ha:

 • barn og unge som mestrer språket, vennskapet og kroppen.
 • barn og unge som tør, vil og kan i et lekende lokalmiljø,
 • voksne som ser, som viser vei, som rekker ut ei hånd og som skyver de unge fremover.

Overordnet målsetting for Trysil kommunes oppvekstmodell:
"Sammen skal vi gjøre vårt for at barna som vokser opp i Trysil skal få en best mulig start på livet."

 Stilling Lærer / Grunnskolen
Stillingstype/-prosent ​100 % fast og inntil 100 % vikariat
Søknadsfrist 25. april 2017
Kvalifikasjoner
Søkerne må oppfylle krav til tilsetting og undervisning på barnetrinnet, jf opplæringslova og tilhørende forskrift.

For alle stillingene gjelder det at søkere med undervisningskompetanse i engelsk, samt spesialpedagogisk kompetanse vil bli prioritert.
Vi ønsker en medarbeider som er
 • Tydelig og en god klasseleder
 • Utviklingsorientert
 • Evne til å jobbe i team
 • God til å bygge relasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • En spennende og utviklende lærerstilling i Trysilskolen!
 • Tilsetting i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
Om tjenestestedet

​Om grunnskolen i Trysil kommune

 • Innbygda skole - barneskole i Trysil sentrum. Skolen har 306 elever og 30 lærerårsverk inkludert rektor/administrasjon
 • Vestre Trysil skole - barneskole i Vestre Trysil, cirka 35 km fra Trysil sentrum og cirka 35 km fra Elverum. Skolen har 42 elever og 6 lærerårsverk inkludert rektor
 • Jordet skole - barneskole i Nordre Trysil, cirka 12 km fra Trysil sentrum. Skolen har 69 elever og 8 lærerårsverk inkludert rektor
 • Trysil ungdomsskole – i Trysil sentrum. Skolen har 210 elever og 35 lærerårsverk inkludert rektor/administrasjon
Andre opplysninger
Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden, men vil bli etterspurt senere i prosessen.

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Kontaktperson(er) ​Innbygda skole: Rektor Staffan Bergqvist tlf 62 44 87 60
Vestre Trysil skole: Rektor Lilian Haugnæss Brenden, tlf 474 74 164
Søknad
 
Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf 62 45 77 00 mandag-fredag kl 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
 
I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse.
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi, lønn og personal samt informasjon.

Vi har egen næringsavdeling med næringssjef.

Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.

Om Trysil

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 550 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud. 

 
 
Sist oppdatert: 26.04.2017 00:53:54
Dele innhold