Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1. mai: Søknadsfrist for SMIL-midler

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 19.04.2017 09:11:00
Gammel låve ved eng

SMIL-tilskudd kan blant annet gis til de som ivaretar kulturmiljøer.

Foto: Monica Kilde, Trysil kommune

 

​Alle som eier en landbrukseiendom der det er tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke om SMIL-midler.​

Trysil kommune har fått 125 000 SMIL-kroner fra Fylkesmannen i år. Søknadsfristen er 1. mai.

Hvem kan søke?

Søkere må være registrert i Enhetsregisteret og drive foretak med tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendom og som oppfyller vilkårene i produksjonsforskriften § 2 og 3 eller 4.

Fellestiltak

Hvis søknaden gjelder fellestiltak må den som står som søker og undertegner søknaden på alle deltakernes vegne, oppfylle vilkårene tilknyttet produksjonstilskudd, understreker landbruksveileder Monica Kilde. 

Formål

Formålet med SMIL-midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Eksempler

Kulturlandskapstiltak:

  • som bidrar til å hindre/redusere gjengroing 
  • som ivaretar kulturmiljøer og kulturminner, inkludert verneverdige bygninger (utvendig restaurering)
  • som ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark
  • som tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i jordbrukslandskapet (eks. rydding og merking av stier)

Forurensningstiltak:

  • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger eller driftsopplegg (eks. tiltak for å hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer og avrenning fra rundballer)
  • etablering og skjøtsel av fangdammer, våtmarksfiltre eller vegetasjonssoner som økologiske rensetiltak
  • etablering eller utbedring av hydrotekniske anlegg
  • avskjæringsgrøfter

Planleggings- og tilretteleggingstiltak

  • Samarbeidstiltak som leder frem til planer for gjennomføring av gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak i et aktuelt geografisk område

Søknad

Bruk eget søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet - se lenke til høyre. Søknaden sendes Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, postmottak@trysil.kommune.no innen 1. mai.

Mer informasjon finner du i dokumentet tiltaksstrategier og i tjenestebeskrivelsen til høyre. Spørsmål rettes til kontaktpersonene til høyre.

Både de som kan søke SMIL-midler, og andre kan søke om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - se lenke til høyre.

Sist oppdatert: 19.04.2017 09:13:29
Dele innhold